Winterblossom | Els Fiers is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.winterblossom.org/contacthttps://www.winterblossom.be/contact
els@winterblossom.be
Ondernemingsnummer en btw-nummer: BE0658712746 (NP)
Adres: Adrien De Grootestraat 19, 9070 Destelbergen, België
Telefoonnummer: +32486515703

Nicolas Vandekerckhove is de juridische raadgever, aangewezen als de zogeheten 'functionaris voor gegevensbescherming' (FG), die voor Winterblossom | Els Fiers waakt over de bescherming van privacy en het toezicht op de interne naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). U kunt bij hem terecht voor vragen of klachten, via WhatsApp-bericht naar +32476920659.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Winterblossom | Els Fiers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de (categorieën van) persoonsgegevens die wij verwerken:
- naam en achternaam
- adresgegevens (factuuradres, afleveradres)
- e-mailadres
- telefoonnummer
- IBAN bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze webshop heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 13 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 13 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met onze FG via WhatsApp-bericht, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Winterblossom | Els Fiers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- verzenden van onze digitale nieuwsbrief
- om de online aankoop en diensten bij u af te leveren
- om u toegang te bieden tot uw persoonlijke winterblossom-account en orderdata
- voor het behandelen en beantwoorden van uw vragen over het retourneren of omruilen van uw bestelling, en uw vragen in de webshop
- voor het behandelen van uw klachten en claims 
- Winterblossom | Els Fiers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De belangrijkste grondslag op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken is het feit dat u deze zelf aan ons verstrekt en vooraf en vrijelijk toestemming hebt verleend (de in artikel 6, eerste lid, onder a van de AVG bedoelde verwerking). Andere grondslagen op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken zijn de uitvoering van onze overeenkomst met u, als dit nodig is (de in artikel 6, eerste lid, onder b van de AVG bedoelde verwerking) en/of een wettelijke verplichting (de in artikel 6, eerste lid, onder c van de AVG bedoelde verwerking).

Geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering
Winterblossom | Els Fiers gebruikt geen computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (een medewerker van winterblossom) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Winterblossom | Els Fiers bewaart uw persoonsgegevens niet verder dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

- nieuwsbrieflijst #1 jaar na het versturen van de laatste nieuwsbrief, of tot intrekking van de toestemming
- bestelgegevens #minimaal 7 boekjaren (dat is de wettelijke bewaarplicht) en #maximaal 1 jaar langer
- persoonsgegevens die per ongeluk worden verstrekt #minder dan 1 dag
- inbox retour- en contactinformatie, chats en telefoonnotitie #3 maanden, behoudens voor de afhandeling van klachten en schaderegeling #5 jaar
- accountgegevens #zo lang uw persoonlijke account open is, tenzij u ervoor kiest de account te verwijderen

Delen van persoonsgegevens met derden
Winterblossom | Els Fiers verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is om goederen en diensten bij u af te leveren en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met name de volgende door ons ingeschakelde derden verwerken uw gegevens, indien van toepassing:

- DPD: 100% duurzame pakketvervoerder die wij bij voorkeur gebruiken voor landen binnen Europa, met een optimaal track-en-tracesysteem
- JouwWeb: staat in voor het hosten van onze ICT-infrastructuur met 100% duurzame energie
- Mollie: betalingsverwerker die wij gebruiken voor 100% veilige afhandeling van online-betalingen
- PayPal: betalingsverwerker die onze klanten kunnen gebruiken
- SendCloud: verzendplatform dat wij gebruiken voor het verzendproces en retourportaal, met automatische retourlabels en verzendbewijzen
- UPS: wereldwijde pakketvervoerder die ook de optie biedt carbonneutraal te verzenden

Alle informatie die aan onze dienstverleners en hosts wordt overgedragen, valt onder onze verwerkersovereenkomsten met die dienstverleners en hosts.

Zie ook de data protectie algemene voorwaarden van DPD, via de link: https://www.dpd.com/nl/nl/data-protectie.
Zie ook de algemene voorwaarden van JouwWeb, via de link: https://www.jouwweb.be/algemene-voorwaarden.
Zie ook het privacybeleid van Mollie, via de link: https://www.mollie.com/be/privacy.
Zie ook het privacybeleid van PayPal, via de link: https://www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub.
Zie ook het privacybeleid van SendCloud, via de link: https://www.sendcloud.nl/privacy-policy.
Zie ook het privacybeleid van UPS, via de link: https://www.ups.com//help-center/legal-terms-conditions/privacy-notice.page.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Winterblossom | Els Fiers gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken waarvoor een toestemming van de bezoekers is vereist. Wij ondernemen geen enkele poging om de identiteit van degenen die onze webshop bezoeken te achterhalen.

Wij plaatsen google-analytics-cookies op bezoekersniveau die ons helpen de website te verbeteren - maar dit hebben we zo geconfigureerd dat ip-adressen onomkeerbaar worden geanonimiseerd én hebben we uitgeschakeld dat Google de gegevens mag gebruiken voor andere diensten. Er worden dus geen herleidbare gegevens verwerkt. Enkel standaardgegevens over internetbezoek en informatie over de gedragspatronen van onze bezoekers. Zie ook het privacybeleid van Google, via de link: https://policies.google.com/privacy.  

Verder worden ook puur technische cookies geplaatst, bijvoorbeeld om voorkeuren en andere informatie vast te leggen die op bezochte webpagina’s wordt gebruikt. Er worden daarbij geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Indien we de persoonlijke identiteit of persoonlijke informatie van een bezoeker willen weten, zullen we daar steeds open en duidelijk over zijn.

Hieronder vindt u een overzicht van de cookies die worden gebruikt op onze website. Bij elke cookie vindt u uitleg waar deze voor wordt gebruikt. De namen van de cookies komen overeen met de kleine hoeveelheid tekst die wordt bewaard in de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Die tekst wordt een 'cookie' genoemd. 

Naam cookie Doel van de cookie Retentie
_ga Cookie gebruikt door Google Analytics om na te gaan hoe bezoekers de website gebruiken. 2 jaar
_gid Cookie gebruikt door Google Analytics om gebruikers te onderscheiden. 1 dag
_gat_* Cookies gebruikt door Google Analytics om te kijken hoe snel verzoeken voltooid worden. 1 minuut
JwUnsafe Cookie om te checken of een gebruiker momenteel ingelogd is als website-administrator. 1 week
JWSESSION Cookie om tijdelijk informatie bij te houden over de sessie van een gebruiker (zoals winkelwagen). sessie

U kunt uw browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. De benodigde handelingen om uw instellingen en cookie-voorkeuren aan te passen verschillen per browser. Uitleg over het aanpassen van uw instellingen en cookie-voorkeuren vindt u in de helpfunctie van uw browser(s).

Om het gebruik van tracking door Google Analytics uit te zetten voor alle websites, kunt u de volgende pagina bezoeken: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Cookies voor sociale media
U kunt informatie van de website delen via sociale media, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest en WhapsApp. Hiervoor zijn een aantal speciale deel-knoppen op de website toegevoegd. De deel-knoppen werken echter alleen als de betreffende socialemediaplatforms een website-overschrijdende cookie kunnen plaatsen. Via de cookie herkent het socialemediaplatform de eigen gebruiker, waardoor het mogelijk wordt dat de bij deze sociale media ingelogde gebruikers informatie direct delen. Als u onze website bezoekt en u de betreffende deel-knop aanklikt, wordt pas een socialemediacookie geplaatst. Niet eerder.

Raadpleeg de cookieverklaringen van de socialemediaplatforms (welke regelmatig kunnen wijzigen) voor meer informatie over de socialemediacookies:

- Facebook, op https://www.facebook.com/policies/cookies
- Twitter, op https://twitter.com/en/privacy
- LinkedIn, op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
- Pinterest, op https://policy.pinterest.com/nl/cookies
- WhatsApp, op https://www.whatsapp.com/privacy/?lang=nl

Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest en WhatsApp zijn gevestigd in de Verenigde Staten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze onderneming en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar onze FG via WhatsApp-bericht. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort of aan de achterkant van een ID-kaart), het nationaal identificatienummer (of Nederlandse burgerservicenummer of Belgische rijksregisternummer), geboorteplaats en -datum, nationaliteit en geslacht zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Winterblossom | Els Fiers zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Winterblossom | Els Fiers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot de gegevens die ze nodig hebben.
Winterblossom | Els Fiers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze FG via WhatsApp-bericht.